Αρχείο Παληοτάκη Νο. 13

Μια επιστολή – διαμαρτυρία του Παληοτάκη προς τον οικονομικό υπεύθυνο του κόμματος της Ελληνικής Αριστεράς, Χάρη Κομπολίτη, για τα οικονομικά προβλήματα που παρουσιάζονταν στο γραφείο της Ευρωβουλής.
Ήταν το Νοέμβριο του 1987, που συντάχθηκε και απευθύνθηκε προς τον Χάρη Κομπολίτη αυτή η επιστολή. Για δυο περίπου χρόνια είχε ασκήσει ο Παληοτάκης τα καθήκοντά του ως βοηθός του Κώστα Φιλίνη, που διαδέχτηκε τον Λεωνίδα Κύρκο. Είχε συλλέξει τις παρατηρήσεις του για τα κακώς κείμενα στον οικονομικό τομέα. Τα έσοδα και οι αμοιβές που δίνονταν στους Ευρωβουλευτές ήταν υπεραρκετά. Η ηθική με την οποία είχε γαλουχηθεί ο Παληοτάκης σχετικά με την προσφορά των στελεχών στο κόμμα, στην Ελληνική Αριστερά τότε, δεν του επέτρεπαν να ανεχτεί τη συμπεριφορά που περιέγραφε στην επιστολή του. Άλλωστε, ήταν και μέσα στις αρμοδιότητές του ως βοηθού, έτσι τουλάχιστον το αντιλαμβανόταν εκείνος, η εύρυθμη οικονομική λειτουργία της ομάδας του Ευρωκοινοβουλίου, με ταυτόχρονη συνεισφορά στον κομματικό μηχανισμό.
Αποτέλεσμα αυτής της έρευνας και αυτής της ηθικής στάσης ήταν η επιστολή που σήμερα δημοσιεύουμε από το blog των Λαμπράκηδων.


Προς τον οικονομικό υπεύθυνο

του Κόμματος

«ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ»

Κουμουνδούρου 1

ΑΘΗΝΑ

Βρυξέλλες, 19/11/87

Σύντροφε  Χάρη, γεια σου.

Μου είχες ζητήσει να σε ενημερώσω σχετικά με τις οικονομικές δυνατότητες που μας παρέχονται από το Ευρωκοινοβούλιο για την οικονομική ενίσχυση του κόμματος. Η ενημέρωση, λοιπόν, που έχω να σου κάνω περιλαμβάνει τρία σκέλη, τρεις ενότητες:

 1. 1. Καταβολή εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωκοινοβουλίου.
 2. 2. Άλλες αποζημιώσεις.
 3. 3. Λειτουργικά έξοδα γραφείου Ευρωβουλής.

1. Καταβολή εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωκοινοβουλίου.

Οι αποζημιώσεις που δικαιούται κάθε ευρωβουλευτής είναι οι παρακάτω:

 1. a. Έξοδα μετακίνησης: δηλαδή εισιτήρια αεροπορικά, σιδηροδρομικά, έξοδα ταξί, μεταφοράς αποσκευών, κλπ.
 2. b. Ημερήσιες αποζημιώσεις για έξοδα ξενοδοχείων και διατροφής.

Για τις δύο παραπάνω κατηγορίες εξόδων, η αποζημίωση γίνεται «κατ’ αποκοπήν»,  χωρίς την υποχρέωση του Ευρωβουλευτή να προσκομίσει τις σχετικές αποδείξεις.

Το ποσό της «κατ’ αποκοπή» αποζημίωσης να σας το πει ο Κώστας Φιλίνης.

 1. c. Επιπλέον, ο κάθε Ευρωβουλευτής δικαιούται ετήσια αποζημίωση, που ανέρχεται στο ποσό των 2500 ECU για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, που έγιναν κατά την άσκηση των καθηκόντων του μεταξύ κρατών μελών.

[άρθρα 1-9 για a & b και άρθρο 10 για το c]

 1. d. Αποζημίωση διαμονής

Είναι ποσό πάλι «κατ’ αποκοπή», που χορηγείται για τη συμμετοχή του σε άλλες δραστηριότητες, εκτός από τις υποχρεωτικές παρουσίες στο Στρασβούργο (ολομέλεια) και στις Βρυξέλλες (επιτροπές).

[άρθρα 11 και 12]

 1. e. Πλήρης ασφάλιση και ιατρικά έξοδα. [άρθρα 17-21]
 2. f. Έξοδα για την εκμάθηση γλωσσών. [άρθρο 22]
 3. g. Ποσά για τη σύνταξή του, που μεταβιβάζεται και στους συγγενείς του – Σύνταξη αναπηρίας – Σύνταξη αρχαιότητας. [παραρτήματα 1, 2 και 3]

Τα ακριβή ποσά των προηγούμενων αποζημιώσεων δεν τα ξέρω, διότι δε θέλησα να τα ερευνήσω, εφόσον αποτελούν προσωπικές αποζημιώσεις του Κώστα Φιλίνη.

2. Άλλες αποζημιώσεις [άρθρα 13-16]

Επιπλέον δικαιούται αποζημίωση για δύο (2) βοηθούς, οι οποίοι μπορούν να βρίσκονται σε όποιο από τα δύο κράτη θέλουν. Δεν τους υποχρεώνει, επομένως, να διαμένουν στις Βρυξέλλες. Οι αποζημιώσεις αυτές εξαρτώνται σ’ ένα ποσοστό 10-15% από τα οικογενειακά βάρη, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι λιγότερες από 900.000 δραχμές το μήνα, ποσά τα οποία και εισπράττουμε. (Θα σου γράφω τα ποσά σε δραχμές).

Για κάθε συμμετοχή του βοηθού στο Στρασβούργο – που είναι, το λιγότερο, δώδεκα (12) το χρόνο – εισπράττουμε 80.000χ2=960.000 δραχμές το χρόνο. Δώδεκα (12) αεροπορικά εισιτήρια το χρόνο και τριάντα έξι (36)  ημερήσιες αποζημιώσεις (τρεις για κάθε εισιτήριο), δηλαδή συνολικά γύρω στις 650.000 δραχμές το χρόνο. Φυσικά, τα ποσά των εισιτηρίων δεν περιλαμβάνονται, γιατί δεν είναι δυνατόν να ρευστοποιηθούν.

Ο ένας από τους βοηθούς, ο λεγόμενος agent (Λάκης Δεδουσόπουλος μέχρι σήμερα – Μανώλης Σπινθουράκης ο διάδοχός του), δικαιούται – εκτός από τα παραπάνω – δυο φορές το χρόνο αεροπορικά εισιτήρια γι’ αυτόν και για όλα τα μέλη της οικογένειάς του, φορολογικές απαλλαγές (δηλ. δεν πληρώνει  Φ.Π.Α. για ό,τι αγοράζει εδώ) κι επιπλέον απαλλάσσεται από τους φόρους της Ελλάδας για όλη την οικοσκευή του (πράγμα που σημαίνει – με τις μετριότερες εκτιμήσεις – ότι γλιτώνει περίπου 4.000.000 δραχμές από αυτοκίνητο, στερεοφωνικά, βίντεο, κλπ). Επίσης δικαιούται ακόμη και τσιγάρα και ποτά σε τιμές πολύ χαμηλές, όπως και οι διπλωματικοί υπάλληλοι.

Πέρα από τα παραπάνω, δικαιούται κάθε Ευρωβουλευτής (γραφείο Ευρωβουλής) κάλυψη των εξόδων διαχείρισης των γραφείων του (Ελλάδα – Βρυξέλλες). Δηλαδή: τηλέφωνα, ταχυδρομικά, μετακινήσεις, έξοδα διαχείρισης γραφείων, κλπ. Τα έξοδα αυτά καταβάλλονται και επί τρεις μήνες μετά τη λήξη της θητείας του ως Ευρωβουλευτής.

Δικαιούται ακόμη και πιθανά έξοδα μετακίνησης και συναφείς δαπάνες των  βοηθών του.

Για τις αποζημιώσεις της ενότητας  αυτής έκανα μια μικρή έρευνα, αφού για αρκετό διάστημα περίμενα να μου γίνει η σχετική ενημέρωση ως μέλος της οικονομικής επιτροπής, και εξαιτίας αυτού του θέματος προέκυψε και η σύγκρουση με τον Κώστα Φιλίνη. Κανείς από τους βοηθούς του δεν ήταν διατεθειμένος να δώσει μια σαφή εικόνα του τι εισπράττουμε, του τι δεν εισπράττουμε από αδυναμίες δικές μας – με αποτέλεσμα να χάνουμε σημαντικά ποσά -  και του πού πάνε αυτά τα λεφτά: πόσα δηλ. κατεβαίνουν στο Κόμμα και πόσα πάνε για άλλα έξοδα – μισθοί κλπ. Ο μόνος μαλάκας της υπόθεσης είμαι εγώ, Χάρη, για τους εξής λόγους:

 • Ό,τι εισπράττω, το καταθέτω εξ ολοκλήρου, παρότι υπήρχε κάποια υπόσχεση να μου καλυφθεί το ΙΚΑ.
 • Τα λεφτά τα προκαταβάλλω, και – τουλάχιστον μέχρι τέλος Οκτωβρίου – το Κόμμα μού χρώσταγε, έναντι των μισθών αυτών, ποσά από 300.000 μέχρι και 800.000 δραχμές. Σκέφτηκε κανείς τι χάνω από την πίστωση αυτή, αν τα λεφτά αυτά τα είχα στη δουλειά μου ή ακόμη αν το κεφάλαιο αυτό το τόκιζα;
 • Την αλλαγή από βελγικά φράγκα σε ελληνικές δραχμές την κάνω σε τιμή κονβερτίμπλ και όχι φινανσιέ, δηλ. αν τα λεφτά αυτά σας τα έφερνα σε βελγικά φράγκα – όπως κάνει ο Φιλίνης – θα εισπράττατε 15.00 με 20.000 δραχμές λιγότερο. Αυτή είναι μια ετήσια συνδρομή μου για το Κόμμα (200.000 περίπου το χρόνο).
 • Η καθημερινή προσωπική συνεισφορά μου στο γραφείο, η οποία παρόλα αυτά δεν αξιοποιήθηκε. Όλοι στο γραφείο, από το Φιλίνη μέχρι τη Νανά, μου ανάθεταν τεχνικές καθημερινές δουλειές (φωτοτυπίες, εισιτήρια του Φιλίνη, γράμματα εισερχόμενα – εξερχόμενα, εφημερίδες – να τις παίρνω και να τις αρχειοθετώ), μέχρι και την υποδοχή του γκρουπ, που το φόρτωσαν όλο επάνω μου και οι άλλοι εξαφανίστηκαν.

Τελειώνοντας το «τμήμα των παραπόνων», βγάζοντας κι εγώ τη στεναχώρια μου (κάπου, όμως έπρεπε και εγώ να τα πω), νομίζω ότι η σύγκρουση με το Φιλίνη οφείλεται στην επιστολή που μου έστειλες, με την οποία με όριζες υπεύθυνο για τα οικονομικά θέματα.

Όλες, βέβαια, τις προσωπικές πίκρες τις παρέρχομαι. Αυτό που βασικά μ’ ενδιαφέρει είναι να εκμεταλλευθούμε στο μάξιμουμ τις δυνατότητες  εσόδων και να περιορίσουμε στο μίνιμουμ τα έξοδα. Κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια λογιστική απεικόνιση εσόδων – εξόδων. Αυτό δεν σημαίνει διαχείριση από μένα ή από κάποιον άλλο. Αλλά, δυστυχώς, ή έχουν κάλο στο μυαλό ή ….

Τώρα, πέρα από τις παραπάνω αποζημιώσεις, που είναι έσοδα σταθερά και μηνιαία, μπορούμε να εισπράττουμε διάφορα ποσά από εκδόσεις – όπως αυτές που έγιναν και που πρέπει να ετοιμαστούν κι άλλες, με προτεραιότητα τα οικολογικά θέματα – και από ένα πρόγραμμα που πρέπει να εκπονήσουμε πολύ σύντομα  για τις Ευρωεκλογές του 1989. Το πρόγραμμα αυτό το έχουν εκπονήσει και οι Γάλλοι και οι Πορτογάλοι (μένουμε εμείς!). Επίσης, μπορούμε να εισπράττουμε ένα ποσό της τάξης των 15.000 FB περίπου (μάξιμουμ δηλ. 50.000 δραχμές) το μήνα για υποτιθέμενες δεξιώσεις, διαλέξεις, κλπ του ευρωβουλευτή. Όμως, εδώ, έχω να επισημάνω – φιλικά σας το έχω πει από καιρό και προφορικά – ότι για όλα αυτά τα έσοδα, για να εισπραχθούν, χρειάζονται δικαιολογητικά, τιμολόγια, και ότι εισπράττονται απευθείας απ’ αυτόν που κόβει τα τιμολόγια. Τα τιμολόγια  αυτά στέλνονται στο Λουξεμβούργο, και το Λουξεμβούργο πληρώνει το δικαιούχο στην Αθήνα.

Γι’ αυτό προτείνω, όπως έχουν κάνει σχεδόν όλα τα κόμματα εκτός από μας, την ίδρυση μιας  εταιρείας δημοσίων σχέσεων, ανεξάρτητης από το Κόμμα, που θα ασχολείται με την οργάνωση και την εκτέλεση  όλων αυτών των δραστηριοτήτων (εκδόσεις, διαλέξεις, δεξιώσεις, προεκλογικές  καμπάνιες, σεμινάρια, κλπ) και η οποία θα εισπράττει αντίστοιχα τα τιμολόγια που θα εκδίδει. Έτσι δε θα έχουμε ανάγκη από κανέναν για να ζητάμε ψεύτικα τιμολόγια.

Επίσης, σύντομα θα καταργηθεί και η υποχρέωση να πληρώνουμε ΦΠΑ, κι έτσι όλα τα έσοδα θα είναι δικά μας.

Σε σχετική συνεννόηση που έκανα με τους υπεύθυνους, σε πρώτο στάδιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κι ένα άτομο, αρκεί να έχει τη δυνατότητα να εκδίδει τιμολόγια. Αν προβληματιστείτε σοβαρά πάνω σ’ αυτό το θέμα και χρειαστείτε περισσότερες λεπτομέρειες, ζήτησέ μου να σας ενημερώσω. Πρέπει κάποτε να μάθετε πώς βγαίνουν «αεριτζίδικα» λεφτά, πράγμα που το ξέρει πολύ καλά όχι μόνο το Κεφάλαιο αλλά και το ΚΚΕ.

3. Και τελειώνω με τα λειτουργικά έξοδα γραφείου Ευρωβουλής στις Βρυξέλλες

Μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου 1987, πληρώναμε για το Δεδουσόπουλο περίπου 400.000 δραχμές το μήνα, το λιγότερο. Δηλ. 90.000 FB βασικός μισθός+23.000 FB Στρασβούργο+12.000 FB μηνιαία αποζημίωση.

Για τη Νανά Πανταζίδου 50.000 FB το μήνα – ένα διάστημα ήταν 40.000 FB+διάφορα έσοδα που εισέπραττε έμμεσα – δηλ. αεροπορικά εισιτήρια κλπ.

Από 1ης Οκτωβρίου 1987 και μέχρι τέλους του Γενάρη του 1988, σύμφωνα με όσα έχει πει ο Φιλίνης, θα πληρώνουμε επιπλέον άλλες 250.000-300.000 δραχμές το μήνα για το νέο βοηθό, που θα αντικαταστήσει το Δεδουσόπουλο. Δηλαδή μια επιβάρυνση πάνω από 100.000 δραχμές για τους τέσσερις (4) αυτούς μήνες.

Προσωπικά πιστεύω ότι οι 800.000 δραχμές περίπου, που ξοδεύουμε το μήνα για τους παραπάνω βοηθούς, είναι πεταμένα λεφτά, σύμφωνα με το έργο που παράγουν. Αρκεί να σου πω ότι οι τρεις (3) ευρωβουλευτές του ΚΚΕ έχουν μόνο δύο (2) βοηθούς με μηνιαία αποζημίωση περίπου 60.000 FB το μήνα, ενώ εμείς με έναν ευρωβουλευτή έχουμε, τώρα, τρεις (3) βοηθούς επί πληρωμή και δύο μαλάκες δωρεάν: τον Τάκη Παληό, στις Βρυξέλλες, και τον Βαγγέλη, στο Στρασβούργο. Άσε που υπάρχει η δυνατότητα να βοηθήσουν πολλοί άνθρωποι αφιλοκερδώς.

Εγώ πιστεύω ότι ένας μόνο βοηθός, ο οποίος να ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με το έργο της ευρωβουλής και αξιοποιώντας όλο το δυναμικό που του προσφέρεται από την ΚΟΒ Βρυξελλών και από τους δικούς μας Κοινοτικούς, μπορεί να διεκπεραιώσει όλη τη δουλειά που απαιτείται. Έτσι θα μπορούν να έρχονται επιπλέον 500.000 δραχμές το μήνα στο Κόμμα – και όχι να ξοδεύουμε στις Βρυξέλλες, για τρεις ανθρώπους, τόσα – ή και περισσότερα – όσα ξοδεύουμε στην Ελλάδα για όλο το τεχνικό προσωπικό.

Δυστυχώς, όμως, και ο καινούριος βοηθός ασχολείται περισσότερο με τη δημοσιογραφία στη ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ – όπου είναι ανταποκριτής – και όχι με τη δουλειά του Κόμματος.

Ρε Χάρη, να φανταστείς ότι τη ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ, στην οποία είναι ανταποκριτής, έδωσαν εντολή να του έρχεται με έξοδα της Κομμουνιστικής ομάδας και όχι με έξοδα της ίδιας της εφημερίδας ή δικά του.

Επίσης, υπάρχουν τα θέματα που αφορούν τη δημιουργία μικτών οικονομικών επιχειρήσεων, τα οποία θα στα αναπτύξω σε άλλη μου επιστολή.

Τελειώνοντας, όσον αφορά την κρίση που προέκυψε με το άτομό μου, έχω να δηλώσω τα εξής:

 1. Ή αποκαθίσταται η «κρίση» και η εμπιστοσύνη στο άτομό μου και μου δίνεται το δικαίωμα να  μπορώ να χρησιμοποιώ το μηχανισμό του γραφείου για δουλειές κομματικές, οικονομικής ή οργανωτικής φύσης (δουλειές του τμήματος διεθνών σχέσεων, αποδήμου Ελληνισμού, ΚΟΒ Βρυξελλών, κλπ). Σημειώνω ότι ο Φιλίνης μού είπε να μην ξαναπάω στο γραφείο (συγκεκριμένα να μην «ξαναπατήσω», πράγμα παράλογο, εφόσον δεν είναι ιδιοκτησία του). Ίσως, βέβαια, αυτό να ήταν αποτέλεσμα του όλου κλίματος εκνευρισμού και να λέχθηκε σε «βρασμό ψυχής». Βέβαια, εγώ τηρώ την «εντολή» και, μέχρι την ώρα τουλάχιστον που σου γράφω το γράμμα, κανείς δεν επικοινώνησε μαζί μου για να αναιρέσει τα λεχθέντα ή τέλος πάντων να τα απαλύνει, ώστε να προχωρήσουν οι στόχοι μας. Φυσικά, μετά από όσα έγιναν, δε με ενδιαφέρει πλέον να ασχοληθώ  με θέματα καθαρά Ευρωβουλής.
 2. Ή φροντίζετε για την αντικατάστασή μου από κάποιον άλλον, που θα πάρει τη θέση του βοηθού του Φιλίνη.

Επειδή είναι θέμα ηθικής τάξης, αν κρίνετε ότι οι ενέργειές μου αυτές, που θα σας πει ο Κώστας, είναι τόσο φοβερές και παίρνουν τις διαστάσεις που έδωσε ο σ. Φιλίνης, και αν κρίνετε ότι αυτές μπορούν να μηδενίσουν την τριαντάχρονη προηγούμενη προσφορά μου στο Κίνημα της Αριστεράς, παρακαλώ, απαλλάξτε με από κάθε αρμοδιότητα (βοηθού του Φιλίνη, μέλους της οικονομικής επιτροπής, μέλους του τμήματος Δ. Σχέσεων, Κίνημα Ειρήνης), ώστε να ασχοληθώ με την ΚΟΒ Βρυξελλών.

Το επεισόδιο αυτό δημιουργεί και μια κρίση εμπιστοσύνης, γιατί, όπως εύκολα μου είπε να μην ξαναπατήσω στο γραφείο του, το ίδιο εύκολα, ίσως, αύριο (πράγμα που δε θέλω να πιστέψω με κανέναν τρόπο), όταν η Εφορία θα με καλέσει για τα έσοδα που φαίνεται ότι εισπράττω από τους μισθούς, δε θα με καλύψει με  μία βεβαίωση ότι τα έσοδα αυτά πήγαιναν όλα στο Κόμμα.

Αρκετά σε κούρασα. Σου στέλνω τους χαιρετισμούς μου. Για ό,τι χρειαστείς, παίρνε με εσύ πλέον τηλέφωνο, γιατί εγώ δεν μπορώ λόγω εξόδων. Πάντα στη ζωή μου μετράω το αποτέλεσμα και όχι τα ωραία λόγια, και ό,τι έκανα το έκανα για να πετύχω το αποτέλεσμα «μείωση εξόδων», διότι για μένα είναι πεταμένα λεφτά. Εάν βρεθεί τρόπος / χρόνος, ας λάβει γνώση της επιστολής μου αυτής και ο Λεωνίδας.

Γεια χαρά. Θα σας δω στις γιορτές.

Παληοτάκης

Παρακάτω παραθέτουμε ένα έγγραφο από το Αρχείο Παληοτάκη που αναφέρει τα οικονομικά στελέχη του κόμματος του Κ.Κ.Ε. Εσωτερικού και επιτροπή στην οποία είχε συμμετοχή και ο Παληοτάκης.

Κ.Κ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

1. Βαρδινογιάννης Βαρδής……………………….RECOM Ε.Π.Ε. – Έδρα Αθήνα.

2. Ψωμάς Παναγιώτης…………………………….RECOM Ε.Π.Ε. – Έδρα Αθήνα.

3. Κοιλάκος Σταμάτης……………………………RECOM Ε.Π.Ε. – Έδρα Αθήνα.

4. Παληός Δημήτριος…………………………..RECOM Ε.Π.Ε. – Έδρα Αθήνα – Ιταλία.

5. Χατζηπροδομής……………………………….RECOM – Βελιγράδι – Γιουγκοσλαβίας.

6. Κακουλίδης……………………………………..RECOM – Βουκουρέστι – Ρουμανίας.

7. Διαμαντόπουλος ( Γιος του Άγγελου )…Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις.

8. Κοτούλας………………………………………………….Εξαγωγική Εταιρία στην Σουηδία.

9. Λευτέρης Βουτσάς…………………………………Μ.Ν.Α.

10. Αναγνωστόπουλος Βαγγέλης……………………………………………………………………….

11. Καλαϊντζής Μπάμπης………………………….Δραστηριότητες – Ελλάδα – Σουηδία.

12. Εμπορικό Κέντρο στο Βουκουρέστι….  Υπεύθυνος………………………………………….

Το Ανώτατο Οικονομικό Όργανο του Κ.Κ.Ε. Εσωτερικού 1978 – 1989 αποτελούνταν από τους:

 1. Άγγελος Διαμαντόπουλος…Από το Εκτελεστικό Γραφείο του Κόμματος.
 2. Καλαϊντζής Μπάμπης – Μέλος.
 3. Παληός Δημήτριος – Μέλος.

Με την ένταξή μου στην ανωτέρω επιτροπή βρήκα την RECOM Ε.Π.Ε. χρεωμένη στον Κοιλάκο Σταμάτη 500.000 δραχμές και μέχρι την αναχώρησή μου στο Ευρωκοινοβούλιο η RECOM Ε.Π.Ε. δεν είχε ξεχρεωθεί από τον Κοιλάκο Σταμάτη.

Παληοτάκης

Παληοτάκης
Για το blog των Λαμπράκηδων
www.lamprakides.gr/blog

Leave a Reply