Λαμπράκηδες, Ιστορία μιας γενιάς – Η Νεολαία Λαμπράκη και οι άλλες δημοκρατικές οργανώσεις της νεολαίας

Η σημερινή ανάρτηση από το βιβλίο “Λαμπράκηδες, Ιστορία μιας γενιάς” αφορά στην απόπειρα της συγγραφέως να μελετήσει τις σχέσεις της Νεολαίας Λαμπράκη με τις άλλες δημοκρατικές νεολαιίστικες οργανώσεις που συνυπήρχαν εκείνη την περίοδο.
Η μελέτη αναφέρεται ειδικότερα στις σχέσεις με τη Νεολαία της Ένωσης Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου και με τους λεγόμενους “φραξιονιστές”.
Σήμερα περιοριζόμαστε στην εισαγωγή του κεφαλαίου, στην οποία διαβάζουμε και το “κάλεσμα” για ενότητα, προκειμένου να υπερασπιστούν τη Δημοκρατία, την Ειρήνη, την Κοινωνική Πρόοδο, που απειλούνται από φασιστικά μορφώματα που ενισχύουν τις δυνάμεις και την παρουσία τους την πολυτάραχη και πολυσήμαντη εκείνη περίοδο.

Η ομάδα του blog των Λαμπράκηδων

Η Νεολαία Λαμπράκη και οι άλλες δημοκρατικές οργανώσεις της νεολαίας

«Ο συντονισμός των ενεργειών και η συνεργασία με άλλες οργανώσεις νέων για την επίτευξη ενιαίας δράσης, γύρω από τα άμεσα και γενικότερα προβλήματα της νεολαίας καθώς και γύρω από τα μεγάλα εθνικά και κοινωνικά θέματα…» (άρθρο 5), είναι μία από τις μεθόδους που προβλέπει το καταστατικό της Δ.Ν.Λ. για την πάλη ενάντια στο φασιστικό κίνδυνο, για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, της ειρήνης και της κοινωνικής προόδου. Το σύνθημα για την ενότητα όλων των δημοκρατικών νέων μετατρέπεται το 1966 σε κάλεσμα για την ίδρυση ενός «Δημοκρατικού Πατριωτικού Μετώπου» που γίνεται από τότε ένα από τα κεντρικά συνθήματα της Νεολαίας Λαμπράκη.
«Τη στιγμή αυτή η κρίση και τα προβλήματα που ενώνουν τους Έλληνες είναι πιο πολλά και πιο σημαντικά από εκείνα που τους χωρίζουν» («Τα Τετράδια της Δημοκρατίας», τ. 1).
«ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι υποστηρίζουμε ανοικτά την ανάγκη για μια μόνιμη συνεργασία και ενότητα με τις άλλες δημοκρατικές δυνάμεις και οργανώσεις της Νεολαίας» (Συνέδριο, σ. 68).
«Η Δημοκρατική ενότητα της Ελληνικής Νεολαίας είναι μια από τις ψηλότερες σημαίες που υψώνει το Συνέδριό μας» (Συνέδριο, σ. 69).
«… Θεωρούμε χρέος μας να κάνουμε μ’ αυτό το ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ επίσημο κάλεσμα ΕΝΟΤΗΤΑΣ προς όλους τους υπεύθυνους ηγέτες και προσωπικότητες της Νεολαίας, προς όλα τα μέλη και τα στελέχη των άλλων δημοκρατικών οργανώσεων Νεολαίας». («Το Μανιφέστο», σ. 59).

Παληοτάκης
Για το blog των Λαμπράκηδων
www.lamprakides.gr/blog

Leave a Reply